myFreeStyle BE Bestel nu €59,90 Logo Abbott
Ontvangst / Bloedsuiker meten – Onze producten / FreeStyle Libre 2

Welke meerwaarde brengt de FreeStyle Libre 2?

De FreeStyle Libre 2-sensor meet glucosespiegels in interstitiële vloeistof. De sensor kan maximaal 14 dagen worden gedragen. De FreeStyle Libre 2-sensor is compatibel met de FreeStyle LibreLink-appOptionele alarmen zijn alleen beschikbaar met de nieuwste versie van de FreeStyle LibreLink-app. De app is beschikbaar op Google Play en App Store. en met FreeStyle Libre 2-reader. De FreeStyle Libre 2-sensor is ook compatibel met de FreeStyle Libre reader eerste generatie, maar alleen als de software is bijgewerkt. Klik hier om te updaten. Optionele glucosealarmen zijn niet beschikbaar op de FreeStyle Libre reader eerste generatie.
 • Optionele glucosealarmen

  Ontvang een melding wanneer u een hypo- of hyperglykemie heeft dankzij de optionele aanpasbare glucosealarmen.

 • Uw glucosewaarden altijd op zak

  Met de FreeStyle LibreLink-app heeft u geen FreeStyle Libre-reader meer nodig. De app biedt meer mogelijkheden: geniet van kleurcodering voor uw verschillende scans, geef commentaar op uw glucosespiegels, controleer uw geschatte HbA1c ...

 • Uitstekende precisie

  De nieuwe generatie sensoren is nog nauwkeuriger in uw glucoseresultaten.

 • Stel uw dierbaren gerust

  Dankzij de LibreLinkUp-applicatie kunnen uw familieleden en vrienden op afstand de glucosetrends en -waarden van de patiënt bekijken en worden gewaarschuwd voor hypo- en hyperglykemie.Zowel LibreLinkUp- als FreeStyle LibreLink-gebruikers moeten de alarmen in hun respectievelijke apps activeren en verbonden zijn met internet zodat de geliefde de glucose-alarmen kan ontvangen die de patiënt met hen heeft gedeeld.

Hoe stelt u de optionele alarmen in op uw FreeStyle LibreLink-app?

1) Ga naar het hoofdmenu door op de drie horizontale lijnen linksboven in uw scherm te klikken.
2) Klik op Alarmen in het hoofdmenu.
3) Klik op Laag glucose-alarm en activeer het alarm. Het alarm signaalverlies wordt automatisch geactiveerd wanneer één of meerdere glucosealarmen zijn geactiveerd.
4) Scroll doorheen de waarden om de lage glucosewaarde te selecteren. Bij een waarde onder deze ingestelde drempel zal het alarm afgaan.70 mg/dL is het standaard lage glucosewaarde, maar kan worden ingesteld tussen 60 mg/dL en 100 mg/dL.
5) Klik op het tabblad Geluiden op Alarmtoon en kies het geluid dat wordt uitgezonden.
6) Om uw hoog glucose-alarm te activeren, klikt u op hoog glucose-alarm en herhaalt u dezelfde stappen.240 mg/dL is het standaard hoge glucosewaarde, maar kan worden ingesteld tussen 120 mg/dL en 400 mg/dL.

pdf Download het informatieblad

Hoe stelt u de optionele alarmen op uw FreeStyle Libre 2-reader in?

1) Ga naar Instellingen door op het tandwiel rechtsboven in het readerscherm te klikken.
2) Klik op Alarmen en daarna op Alarminstellingen wijzigen.
3) Kies het alarm dat u wilt instellen. Activeer het.
4) Gebruik de pijltjes om de gewenste glucosewaarden in te stellen als alarmdrempel.
5) Klik op Gereed.

Wanneer u de optionele alarmen activeert, wordt het alarm signaalverlies automatisch geactiveerd. U kunt het uitschakelen in Alarminstellingen.

pdf Download het informatieblad

Producten

FreeStyle Libre 2-reader

Met de FreeStyle Libre 2-reader kunt u uw FreeStyle Libre 2-sensor scannen en u, indien u dat wenst, waarschuwen wanneer uw bloedsuikerspiegel te laag of te hoog is.Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft optionele glucosealarmen. Alarmen moeten zijn ingeschakeld om hypoglykemie- of hypoglykemie-alarmen te ontvangen.

€59,90 inclusief BTW
Nu bestellen

FreeStyle Libre 2-sensor

De FreeStyle Libre 2-sensor meet glucosespiegels in interstitiële vloeistof. Het kan maximaal 14 dagen worden gedragen. De FreeStyle Libre 2-sensor is compatibel met de FreeStyle LibreLink-appOptionele alarmen zijn alleen beschikbaar met de nieuwste versie van de FreeStyle LibreLink-app. De app is beschikbaar op Google Play en App Store. en met FreeStyle Libre 2-reader. De FreeStyle Libre 2-sensor is ook compatibel met de FreeStyle Libre reader eerste generatie, maar alleen als de software is bijgewerkt. Klik hier om te updaten. Optionele glucosealarmen zijn niet beschikbaar op de FreeStyle Libre reader eerste generatie.

€59,90 inclusief BTW
Nu bestellen

Hoe activeer ik alarmen in de LibreLinkUp-app?

Om FreeStyle Libre 2-sensoren te kunnen scannen, dient de FreeStyle Libre-reader eerste generatie worden bijgewerkt. Als u uw reader niet bijwerkt, kunt u uw sensoren niet scannen. Optionele glucosealarmen zijn niet beschikbaar op de FreeStyle Libre-reader van de eerste generatie.

Mijn reader updaten

V&A

53 - Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de verschillen tussen het FreeStyle Libre-systeem en het FreeStyle Libre 2-systeem?

Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft drie optionele, realtime glucosealarmen die beschikbaar zijn via de reader en de FreeStyle LibreLink-app. Er is een alarm voor lage glucose, een alarm voor hoge glucose en een alarm bij signaalverlies.

2. Communiceert het FreeStyle Libre 2-systeem met een insulinepomp?

Nee, het FreeStyle Libre 2-systeem communiceert op dit moment niet met een insulinepomp.

3. Waarom moet ik scannen om mijn glucosespiegel te verkrijgen nadat ik een glucosealarm heb ontvangen?

De optionele glucosealarmen van de FreeStyle Libre 2 worden gegeven om een gebruiker te laten weten wanneer zijn of haar glucose het ingestelde niveau voor het lage of hoge glucosealarm heeft overschreden, maar het systeem levert geen glucosewaarde. Om jouw glucosespiegel te bevestigen, dien je de FreeStyle Libre 2-sensor scannen.

4. Mijn auto heeft bluetooth, wordt het scannen van mijn glucosewaarden door de sensor hierdoor onderbroken?

Over het algemeen zouden andere bluetooth-apparaten geen storingen moeten veroorzaken bij het ontvangen van glucosewaarden van de sensor. Als het FreeStyle Libre 2-systeem de connectiviteit verliest en het signaalverliesalarm op AAN is gezet, dan ontvangt je een melding over het signaalverlies.

5. Kan ik de FreeStyle Libre 2-reader en de FreeStyle LibreLink-app door elkaar gebruiken om te scannen voor glucosewaarden?

Net als bij het FreeStyle Libre-systeem kunt u zowel de FreeStyle Libre 2-reader als de FreeStyle LibreLink-app gebruiken om te scannen voor glucosewaarden. Als u de sensor echter start met de app, dan kun je de reader niet gebruiken om te scannen voor glucosewaarden. Je dient de sensor te starten met de reader om beide apparaten te gebruiken voor glucosewaarden.

6. Ontvang ik alarmen als ik in het vliegtuig zit?

Ja, als jouw alarminstellingen op AAN staan, dan ontvangt je alarmmeldingen als er een voorval optreedt. Jouw alarminstellingen veranderen niet als je in het vliegtuig zit.

7. Hoeveel alarmen heeft het FreeStyle Libre 2-systeem?

Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft drie optionele alarmen:
• Alarm lage glucose – je krijgt een alarm wanneer jouw glucosespiegel onder een door u ingesteld niveau daalt
• Alarm hoge glucose – je krijgt een alarm wanneer jouw glucose boven een door u ingesteld niveau stijgt
• Alarm signaalverlies – je krijgt een alarm wanneer de door jouw ingestelde glucosealarmen niet beschikbaar zijn omdat jouw sensor de verbinding met de reader of app gedurende 20 minuten is verloren.

8. Hoe vaak controleert het FreeStyle Libre 2-systeem mijn glucosespiegel om te zien of er een alarm moet worden gegeven?

Het FreeStyle Libre 2-systeem controleert elke minuut om te zien of er een alarm moet worden gegeven.

9. Door welke technologie worden de glucosealarmen ondersteund?

Optionele glucosealarmen worden verzonden via een bluetooth-verbinding tussen de FreeStyle Libre 2-sensor en reader, of tussen de sensor en de FreeStyle LibreLink-app.

10. Hoe vaak geven de alarmen van het FreeStyle Libre 2-systeem een herinnering als ik niet onmiddellijk reageer en scan?

Als de gebruiker niet reageert op een alarm en de lage of hoge glucosewaarde aanhoudt, dan wordt het alarm van het FreeStyle Libre 2-systeem na vijf minuten herhaald. Als de situatie met de lage of hoge glucose niet meer bestaat, dan klinkt het alarm niet meer.

11. Is het instellen van het doelbereik en het instellen van alarmniveaus hetzelfde?

Nee, het doelglucosebereik is niet hetzelfde als het instellen van een glucosealarm. Het doelglucosebereik is vooraf ingesteld op 70-180 mg/dl (maximaal toegestaan bereik) en wordt weergegeven op de 8-uursgrafiek met historische resultaten, het rapport Tijd binnen doelbereik, het rapport Dagelijkse grafiek en het rapport Dagelijkse trends. Glucosealarmen stellen jou op de hoogte wanneer jouw glucosespiegel onder of boven een door u ingesteld niveau komen.

12. Worden hoge en lage glucosealarmen vermeld in het logboek?

Nee, de hoge en lage glucosealarmen worden niet vermeld in het logboek. Scangegevens van hoge en lage glucose worden echter wel vermeld in het logboek.

13. Zijn er verschillende geluiden voor alarmen en herinneringen? Kan de gebruiker het verschil horen?

Ja, de geluiden voor alarmen zijn anders dan het geluid voor herinneringen op het FreeStyle Libre 2-systeem. Er zijn drie verschillende geluidsmeldingen voor het alarm lage glucose, het alarm hoge glucose en de melding signaalverlies. De gebruiker kan het verschil tussen deze drie alarmen horen.

14. Kan een gebruiker het alarmgeluid uitschakelen en alleen de trilmodus gebruiken?

Ja, de gebruiker kan het alarmgeluid uitschakelen en de alarmen alleen in de trilmodus gebruiken. In de trilmodus krijgt de gebruiker een alarm voor lage glucose, hoge glucose of signaalverlies door middel van een trilling.

15. Kan ik het alarm lage glucose en het alarm hoge glucose onafhankelijk van elkaar instellen, of worden beide alarmen samen ingesteld?

Ja, je kunt het alarm lage glucose en het alarm hoge glucose apart instellen, en je kunt ook slechts één van deze alarmen tegelijk instellen.

16. Krijg ik een glucosewaarde op het alarmscherm te zien wanneer het alarm voor lage of hoge glucose afgaat?

Nee, wanneer u een alarm voor lage of hoge glucose krijgt, dan dien je jouw sensor te scannen om jouw glucosewaarde te zien. De enige manier om glucosewaarden op het FreeStyle Libre 2-systeem te krijgen is via een snelle scan.

17. Als ik een alarm lage glucose krijg en ik dit niet onmiddellijk bevestig, en mijn systeem 5 minuten later geen verbinding meer heeft, wordt het alarm voor lage glucose dan opnieuw gegeven? Of krijg ik een alarm signaalverlies?

Je krijgt geen van beide alarmen (alarm lage glucose en alarm signaalverlies) opnieuw, omdat het systeem geen verbinding meer heeft tussen de sensor en de reader.

18. Wat is de maximale afstand tussen de sensor en de reader om de alarmen te kunnen ontvangen?

Om alarmen te kunnen ontvangen, moeten deze AAN staan en dien je ervoor te zorgen dat jouw reader altijd in een straal van 6 meter bij je in de buurt is. Het zendbereik is 6 meter zonder obstakels. Als je je buiten het bereik bevindt, dan ontvang je mogelijk geen glucosealarmen.

19. Werken de alarmen door een muur heen? Wat is het bereik voor de alarmen?

Afhankelijk van de dikte, diepte en het materiaal van de muur werken de FreeStyle Libre 2-alarmen mogelijk niet door een muur heen. De gebruiksindicaties van het FreeStyle Libre 2-systeem gaan uit van een zendbereik van 6 meter zonder obstakels.

20. Kan ik tegelijkertijd alarmen van de FreeStyle Libre 2-reader en de FreeStyle LibreLink-app ontvangen?

Nee. Alleen het apparaat dat de FreeStyle Libre 2-sensor start ontvangt alarmen.

21. Moet ik de sensor nog steeds scannen om een glucosewaarde te krijgen, of geeft de bluetooth-verbinding de waarde weer zonder scannen?

Om jouw glucosespiegel te bevestigen, dien je de FreeStyle Libre 2-sensor te scannen.

22. Kan de FreeStyle Libre 2-sensor op de buik worden geplaatst?

De FreeStyle Libre 2-sensor is alleen goedgekeurd voor gebruik op de achterkant van de bovenarm.

23. Kan ik een alarm verwijderen als de reader aan het opladen is?

Ja, je kunt een alarm verwijderen terwijl de reader wordt opgeladen in een stopcontact via usb.

24. Hoeveel herinneringen kan ik instellen?

Je kunt 12 herinneringen instellen.

25. Is de FreeStyle Libre 2-reader even groot als de FreeStyle Libre-reader?

Ja, de FreeStyle Libre 2-reader is even groot als de FreeStyle Libre-reader.

26. Heeft de FreeStyle Libre 2-reader een boluscalculator?

Ja, de FreeStyle Libre 2-reader beveelt doses voor snelwerkende insuline aan die gebaseerd zijn op bloedglucosewaarden. De calculator is alleen voor gebruik met bloedglucoseresultaten van de ingebouwde meter die verkregen zijn via een vingerprik. Je kunt de insulinecalculator niet gebruiken met glucosewaarden van de sensor.

27. Kan ik historische glucosegegevens verzenden van de FreeStyle Libre-reader naar de FreeStyle Libre 2-reader?

Nee, historische glucosegegevens kunnen niet worden verzonden van de FreeStyle Libre-reader naar de FreeStyle Libre 2-reader. De historische glucosegegevens die opgeslagen zijn op elke reader, kunnen echter wel geüpload worden naar LibreView en op één locatie worden bekeken.

28. Hoe weet ik of mijn reader de connectiviteit is verloren?

Na 5 minuten verbroken verbinding verschijnt er een schuine streep door het statuspictogram signaalverlies op de FreeStyle Libre 2-reader. Dit pictogram geeft aan dat de sensor niet communiceert met de reader. Als het signaalverliesalarm op AAN staat, dan gaat dit af na 20 minuten verbroken connectiviteit, samen met geluid en/of trilling op basis van de instellingen van de reader.

29. Ik heb al een FreeStyle Libre-reader. Moet ik een FreeStyle Libre 2-reader aanschaffen om de optionele glucosealarm te krijgen?

Ja, je heb de FreeStyle Libre 2-reader nodig om optionele glucosealarmen te ontvangen met behulp van de FreeStyle Libre 2-sensor. De FreeStyle Libre-reader geeft geen alarmen.

30. Kan ik zien welke alarmen ik wel of niet geactiveerd heb door op het home-scherm van de reader te kijken?

Als een van de optionele alarmen ingeschakeld is, dan verschijnen de pictogrammen Geluid, Trilling en Verbindingsstatus bovenaan het home-scherm op de FreeStyle Libre 2-reader. Om vast te stellen welke alarmen ingeschakeld zijn, dien je de Alarminstellingen te controleren in het menu Instellingen.

31. Als ik een bad neem en de FreeStyle Libre 2-sensor onder water is, maar mijn reader wel binnen de goedgekeurde afstand ligt, krijg ik dan toch glucosealarmen?

De FreeStyle Libre 2-sensor mag niet dieper dan 1 meter (3 feet) en langer dan 30 minuten worden ondergedompeld in water. Als de reader binnen een afstand van 6 meter (20 feet) ligt en de glucosealarmen ingeschakeld zijn, dan zou de alarmfunctie gewoon moeten blijven werken

32. Kan het geluidsvolume van de alarmen worden veranderd, of is dit vast ingesteld?

Bij de instelling AAN kan het geluid van de FreeStyle Libre 2-reader worden ingesteld op hoog of laag volume. Deze volume-instellingen gelden voor het alarmgeluid, het scangeluid, foutgeluiden en herinneringsgeluiden.

33. Ik heb zojuist een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor geplaatst nadat mijn vorige sensor na 14 dagen verlopen is. Heeft de FreeStyle Libre 2-reader mijn alarminstellingen opgeslagen?

Ja, de alarminstellingen worden opgeslagen op de FreeStyle Libre 2-reader. Door te beginnen met een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor worden de alarminstellingen van de FreeStyle Libre 2-reader niet veranderd.

34. Wat moet ik doen na ontvangst van een alarm “signaalverlies” op mijn reader?

Als je een signaalverliesalarm ontvangt, zorg dan dat de reader zich binnen 6 meter van de sensor bevindt. Probeer de sensor te scannen om een glucosewaarde te krijgen. Als het signaalverliesalarm nogmaals afgaat na het scannen van uw sensor, neem dan contact op met de Klantenservice.

35. Hoelang speelt de FreeStyle Libre 2-reader het alarm voor signaalverlies af?

Het signaalverliesalarm van de FreeStyle Libre 2 gaat ongeveer 1 minuut af. Als de FreeStyle Libre 2-reader verder dan 6 meter van de sensor blijft, dan gaat het signaalverliesalarm na 5 minuten nogmaals af. Het signaalverliesalarm wordt met intervallen van 5 minuten geactualiseerd, gedurende 25 minuten na de eerste keer dat het verschijnt, voordat het automatisch wordt verwijderd. Het signaalverliesalarm wordt elke 5 minuten herhaald, gedurende in totaal 30 minuten, tenzij het wordt verwijderd.

36. Als ik een hypovoorval krijg als ik buiten het bereik van het signaal ben, gaat het glucosealarm dan af zodra ik weer verbinding heb?

Als u nog steeds een lage glucosewaarde heeft, dan zou het alarm afgaan. Als de situatie opgelost is voordat de verbinding weer tot stand wordt gebracht, dan verschijnt het alarm voor lage glucose niet.

37. Mijn FreeStyle Libre 2-reader piept en geeft een “signaalverliesalarm" aan als ik te ver weg loop. Ik kan me niet herinneren dat ik dit alarm heb ingeschakeld. Hoe schakel ik dit uit?

Het signaalverliesalarm wordt automatisch ingeschakeld bij de eerste keer dat je jouw alarm voor hoge en/of lage glucose heb ingeschakeld. Om het signaalverliesalarm uit te schakelen, ga je naar Instellingen -> Alarmen-> Alarminstellingen wijzigen -> Alarm signaalverlies -> Op OFF zetten -> Gereed.

38. Hoe herstel ik de verbinding met mijn reader na een alarm voor signaalverlies?

Wacht ongeveer 2 – 4 minuten nadat je weer binnen het bereik bent (binnen 6 meter, zonder obstakels), en scan de sensor opnieuw.

39. Wordt het signaalverliesalarm geregistreerd als voorval in het logboek?

Signaalverliesgebeurtenissen worden niet geregistreerd in het logboek.

40. Trilt de reader op een andere manier bij alarmen voor hoge en lage glucose en signaalverlies?

Nee.

41. Moet bluetooth worden ingeschakeld om mijn FreeStyle LibreLink-app te kunnen gebruiken met mijn FreeStyle Libre 2-sensor?

Een bluetooth-verbinding is vereist om jouw FreeStyle Libre 2-sensor te starten en alarmen te ontvangen via de app. Je heb geen bluetooth nodig om jouw sensor te scannen. Bluetooth kan zo vaak als je wilt worden in- en uitgeschakeld tijdens de draagduur van jouw sensor. Als je besluit om bluetooth in te schakelen nadat deze is uitgeschakeld, zorg dan dat jouw sensor in de buurt is van jouw telefoon, zodat jouw telefoon en sensor na een paar minuten automatisch gekoppeld worden.

42. Ik kan zien dat de alarmfunctie beschikbaar is op de FreeStyle LibreLink-app. Hoe krijg ik alarmen vanaf mijn FreeStyle Libre-sensor?

De alarmfunctie werkt alleen met de FreeStyle Libre 2-sensor. Als het FreeStyle Libre 2-systeem nog niet geïntroduceerd is in jouw land, dan komt deze functie beschikbaar nadat het systeem op de markt gebracht is.

43. Welke versie van de FreeStyle LibreLink-app heb ik nodig om alarmen te ontvangen?

De minimale appversie die alarmen ondersteunt is FreeStyle LibreLink versie 2.3.

44. Krijg ik alarmen op mijn smartwatch?

Er is geen specifieke app voor smartwatches, maar sommige smartwatches spiegelen de ontvangen meldingen van een telefoon, en deze horloges kunnen alarmen en andere app-meldingen ontvangen.

45. Als mijn telefoon in de modus “Niet storen” staat of als mijn volume op stil staat, hoor ik dan nog steeds alarmen?

Nee, dan hoor je geen alarmen. Als je alarmen wilt horen, schakel de modus “Niet storen” dan uit en zorg dat jouw volume op een niveau is ingesteld dat je dat kunt horen. Als je luidsprekers of een koptelefoon heb aangesloten op jouw telefoon, zorg dan dat je binnen gehoorsafstand bent om alarmen te horen.

46. Kan ik nog steeds alarmen ontvangen als de Meldingen van mijn telefoon uitgeschakeld zijn?

Je ontvangt geen alarmen als de Meldingen van jouw telefoon zijn uitgeschakeld.

47. Mijn telefoon verliest soms de bluetooth-verbinding. Hoe weet ik of mijn telefoon geen alarmen ontvangt?

Als de Meldingen van jouw telefoon ingeschakeld zijn, dan krijg je een push-melding om jou te waarschuwen wanneer alarmen niet beschikbaar zijn. Als de Meldingen op jouw telefoon niet ingeschakeld zijn, dan kun je nog steeds detecteren dat je geen alarmen ontvangt door te controleren of je een rode stip ziet boven de pictogrammen van het hoofdmenu en het menu Alarmen.

48. Krijg ik een indicatie als er een probleem is met mijn sensor en ik geen alarmen ontvang?

Als de Meldingen van jouw telefoon ingeschakeld zijn, dan krijg je een push-melding om je te waarschuwen dat de alarmen niet beschikbaar zijn. Als de Meldingen op jouw telefoon niet ingeschakeld zijn, dan kun je nog steeds detecteren dat je geen alarmen ontvangt door te controleren of je een rode stip ziet boven de pictogrammen van het hoofdmenu en het menu Alarmen.

49. Wat is het verschil tussen "Signaalverlies" en "Alarmen niet beschikbaar?"

Zowel het signaalverliesalarm als ‘Alarmen niet beschikbaar’ waarschuwen de gebruiker voor het feit dat hij of zij geen glucosealarmen ontvangt. Het signaalverliesalarm is echter een optioneel alarm en het pictogram ‘Alarmen niet beschikbaar’ is een visuele melding.

50. Als mijn account verbonden is met een LibreLinkUp-account van iemand anders, krijgt deze persoon dan ook alarmen als ik ze krijg?

De meldingstypes die beschikbaar zijn in LibreLinkUp zijn afhankelijk van de sensor die uw connectie gebruikt. U hoeft de app niet te openen of uit te voeren op de achtergrond om meldingen te ontvangen.

Als uw connectie een FreeStyle Libre 2-sensorgebruikt, de meldingstypes zijn:
– Glucosemeting – wanneer uw connectie zijn sensor scant
– Gedeelde glucose-alarmen – ontvang dezelfde glucose-alarmen die uw connectie ontvangt in hun FreeStyle Libre-app
– Afgebroken glucose-alarm – wanneer uw connectie zijn glucose-alarm in zijn FreeStyle Libre-app bevestigt
– Nieuwe sensor gestart – wanneer uw connectie een nieuwe sensor start

51. Kan ik de gegevens van het FreeStyle Libre 2-systeem delen met mijn zorgverlener?

Je wordt aangemoedigd om jouw gegevens te delen met jouw zorgverlener, zodat hij of zij beter met je kan samenwerken om jouw dagelijkse routine te beheren. Via LibreView kun je jouw gegevens automatisch delen met jouw zorgverlener door jouw LibreView-account te koppelen aan de praktijk van jouw zorgverlener. Je kunt ook een e-mail sturen aan jouzelf of een pdf afdrukken van jouw rapporten om deze te delen met jouw zorgteam.

52. Als ik mijn telefoon verlies na het starten van een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor en ik een nieuwe telefoon krijg, moet ik dan een nieuwe sensor starten om alarmen te ontvangen en gegevens op te slaan op mijn LibreView-account?

Jouw instellingen en gegevens zijn gekoppeld aan jouw LibreView-account en niet aan jouw telefoon. Dit betekent dat je alarmen kunt blijven ontvangen en gegevens kunt opslaan op jouw LibreView-account vanaf elke telefoon die ingelogd is op jouw LibreView-account. Als je een telefoon gebruikt die ingelogd is op het LibreView-account van iemand anders, dan kun je scannen voor glucosewaarden, maar je krijgt geen alarmen en jouw gegevens worden niet opgeslagen op jouw LibreView-account.

53. Is de Bluetooth-verbinding van het FreeStyle Libre 2-systeem veilig?

Het FreeStyle Libre 2-systeem gebruikt een geverifieerde aanmeldingsprocedure en versleuteling om te voorkomen dat ongeautoriseerde apparaten worden gekoppeld aan jouw sensor en toegang krijgen tot gegevens via een Bluetooth-verbinding.

Wenst u FreeStyle Libre aan te bevelen
aan uw familie of vrienden?

Share Facebook Share Twitter Share email
Share

We doen ook het volgende

Alle producten

arrow

FreeStyle Precision Neo

arrow

FreeStyle Precision elektroden

arrow

Programma Educatie en Zelfzorg (EZ)

arrow

FreeStyle Freedom Lite

arrow

Hallo,

Wist u dat er een update voor de FreeStyle Libre-reader beschikbaar is?

Maximaliseer de prestatie van uw reader. Nog nauwkeurigere resultaten.

Mijn reader updaten Bedankt, ik heb al de update gedaan