myFreeStyle BE Bestel nu   Logo Abbott
Ontvangst / Bloedsuiker meten – Onze producten / FreeStyle Libre 2

Welke meerwaarde brengt de FreeStyle Libre 2?

De FreeStyle Libre 2-sensor meet glucosespiegels in interstitiële vloeistof. De sensor kan maximaal 14 dagen worden gedragen. De FreeStyle Libre 2-sensor is compatibel met de FreeStyle LibreLink-appOptionele alarmen zijn alleen beschikbaar met de nieuwste versie van de FreeStyle LibreLink-app. De app is beschikbaar op Google Play en App Store. en met FreeStyle Libre 2-reader. De FreeStyle Libre 2-sensor is ook compatibel met de FreeStyle Libre reader eerste generatie, maar alleen als de software is bijgewerkt. Klik hier om te updaten. Optionele glucosealarmen zijn niet beschikbaar op de FreeStyle Libre reader eerste generatie.
 • Optionele glucosealarmen

  Ontvang een melding wanneer u een hypo- of hyperglykemie heeft dankzij de optionele aanpasbare glucosealarmen.

 • Uw glucosewaarden altijd op zak

  Met de FreeStyle LibreLink-app heeft u geen FreeStyle Libre-reader meer nodig. De app biedt meer mogelijkheden: geniet van kleurcodering voor uw verschillende scans, geef commentaar op uw glucosespiegels, controleer uw geschatte HbA1c ...

 • Uitstekende precisie

  De nieuwe generatie sensoren is nog nauwkeuriger in uw glucoseresultaten.

 • Stel uw dierbaren gerust

  Dankzij de LibreLinkUp-applicatie kunnen uw familieleden en vrienden op afstand de glucosetrends en -waarden van de patiënt bekijken en worden gewaarschuwd voor hypo- en hyperglykemie.Zowel LibreLinkUp- als FreeStyle LibreLink-gebruikers moeten de alarmen in hun respectievelijke apps activeren en verbonden zijn met internet zodat de geliefde de glucose-alarmen kan ontvangen die de patiënt met hen heeft gedeeld.

FreeStyle Libre 2-sensor

De FreeStyle Libre 2-sensor meet glucosespiegels in interstitiële vloeistof. Het kan maximaal 14 dagen worden gedragen. De FreeStyle Libre-sensor is ontworpen om gemakkelijk aangebracht en gedragen te worden. Hij vertegenwoordigt een technologie die minder ingrijpend is dan de traditionele bloedglucosemonitoringtesten en maakt het testen van glucose minder lastig. Een enquête bij de gebruikers heeft uitgewezen dat 100% van de patiënten geen pijn ondervindt bij de controle van hun glucosegehalte door scannen met de FreeStyle Libre-sensor. Gegevens van Abbott diabetes care.

Specificiteiten

 • Klein formaat (35 mm x 5 mm). Discreet en gemakkelijk onder kleding te dragen.
 • Ontworpen om maximaal 14 dagen op het lichaam te blijven zitten. Hoeft slechts eens per 2 weken te worden aangebracht. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
 • Vereist geen kalibratie. Kalibreren met behulp van een vingerprik is niet nodig. Voor de scan zijn geen teststrips nodig. De kalibratie van het FreeStyle Libre-systeem gebeurt rechtstreeks in de fabriek. Vingerprikken zijn nodig als de glucosemetingen en -alarmen niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen.
 • Waterdicht. U kunt een actief leven leiden zonder bang te zijn voor water. De sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

Producten

FreeStyle LibreLink-app

Met de FreeStyle LibreLink-appDe app moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie die beschikbaar is in Google Play of App Store. kunt u uw FreeStyle Libre 2-sensor scannen en u, indien u dat wenst, waarschuwen wanneer uw bloedsuikerspiegel te laag of te hoog is.Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft optionele glucosealarmen. Alarmen moeten zijn ingeschakeld om hypoglykemie- of hypoglykemie-alarmen te ontvangen.

€0,00 inclusief BTW
Nu downloaden

FreeStyle Libre 2-sensor

De FreeStyle Libre 2-sensor is compatibel met de FreeStyle LibreLink-appOptionele alarmen zijn alleen beschikbaar met de nieuwste versie van de FreeStyle LibreLink-app. De app is beschikbaar op Google Play en App Store. en met FreeStyle Libre 2-reader. De FreeStyle Libre 2-sensor is ook compatibel met de FreeStyle Libre reader eerste generatie, maar alleen als de software is bijgewerkt. Klik hier om te updaten. Optionele glucosealarmen zijn niet beschikbaar op de FreeStyle Libre reader eerste generatie.

€65,90 inclusief BTW
Nu bestellen

Verschil tussen traditionele zelfcontrole van bloedglucose (elektrode) en het FreeStyle Libre-systeem

Hoe breng ik de
FreeStyle Libre
-sensor aan?

Aanmelden op de patiëntenruimte
en bekijk al onze instructievideo's

Word lid van de patiëntenruimte

Hoe stelt u de optionele alarmen in op uw FreeStyle LibreLink-app?

1) Ga naar het hoofdmenu door op de drie horizontale lijnen linksboven in uw scherm te klikken.
2) Klik op Alarmen in het hoofdmenu.
3) Klik op Laag glucose-alarm en activeer het alarm. Het alarm signaalverlies wordt automatisch geactiveerd wanneer één of meerdere glucosealarmen zijn geactiveerd.
4) Scroll doorheen de waarden om de lage glucosewaarde te selecteren. Bij een waarde onder deze ingestelde drempel zal het alarm afgaan.70 mg/dL is het standaard lage glucosewaarde, maar kan worden ingesteld tussen 60 mg/dL en 100 mg/dL.
5) Klik op het tabblad Geluiden op Alarmtoon en kies het geluid dat wordt uitgezonden.
6) Om uw hoog glucose-alarm te activeren, klikt u op hoog glucose-alarm en herhaalt u dezelfde stappen.240 mg/dL is het standaard hoge glucosewaarde, maar kan worden ingesteld tussen 120 mg/dL en 400 mg/dL.

Hoe activeer ik alarmen in de LibreLinkUp-app?

Hoe deelt u uw gegevens met uw zorgverlener?

V&A

75 - Veelgestelde vragen

1. Wat is het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem?

Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem is een nieuwe praktische manier om discreet de glucose te bepalen. Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem is uitzonderlijk, want het biedt, door gewoon even de reader over de sensor te bewegen, een volledig glykemisch beeld met uw actuele glucosespiegel, de glucosegegevens van de laatste 8 uur en een trendpijl die aangeeft of de glucosewaarde stijgt, daalt of stabiel blijft.
De FreeStyle Libre-sensor is een Flash-bloedglucosemonitoringsysteem. Hij wordt op de achterkant van de bovenarm gedragen, meet dag en nacht voortdurend de glucosespiegel en slaat die op gedurende 8 uur. Telkens als de gebruiker de reader over de sensor beweegt, worden de glucosemetingen overgedragen aan de app of de reader. Hij wordt na 14 dagen weggegooid.

2. Hoe werkt het FreeStyle Libre-systeem?

Om de glucosespiegel te verkrijgen volstaat het om gedurende 1 seconde uw smartphone of de reader over de sensor te bewegen. Deze eenvoudige scan geeft u meer informatie dan de bloedglucosemonitoring uitgevoerd met een klassieke glucosemeter en er zijn geen routinematige vingerprikken nodig. (Voor de scan zijn geen teststrips nodig. De kalibratie van het FreeStyle Libre-systeem gebeurt rechtstreeks in de fabriek. Vingerprikken zijn nodig als de glucosemetingen en -alarmen niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen.)

3. Hoe groot is de sensor? Op welke diepte wordt hij ingebracht?

De sensor heeft een diameter van 35 millimeter en een hoogte van 5 millimeter. De sensor heeft een kleine, buigzame punt die 5 mm onder de huid wordt aangebracht.

4. Met welke frequentie meet en slaat de sensor de glucosespiegel op?

De sensor meet elke minuut automatisch de glucosespiegel en slaat die elke 15 minuten op gedurende 8 uur. De laatste 8 uur van de door de sensor opgeslagen gegevens worden overgemaakt aan uw smartphone of de reader telkens als u de sensor scant met behulp van uw smartphone of de reader.

5. Wat zal er gebeuren als ik vaak scans uitvoer, bijvoorbeeld elke 30 seconden?

U kunt zo vaak u wilt scans uitvoeren, maar het resultaat wordt slechts elke 60 seconden geüpdatet.

6. Waarom slaat de sensor de gegevens elke 15 minuten op? Waarom doet hij dat niet vaker?

De opslagcapaciteit van de sensor is beperkt om een fijn profiel te behouden. Om ervoor te zorgen dat de sensor 8 uur gegevens kan opslaan (de gemiddelde duur van een nacht), werd een interval van 15 minuten gekozen.

7. Hoe wordt de sensor op het lichaam aangebracht?

De FreeStyle Libre-sensor wordt aangebracht op de achterkant van uw bovenarm met behulp van een wegwerpapparaatje dat men ‘applicator’ noemt. Bij het aanbrengen van de sensor wordt een dun buigzaam filament (5 mm) juist onder de huid ingebracht en op zijn plaats gehouden door een klein zelfklevend kussentje. Registreer u op de patiëntenruimte op www.myFreeStyle.be en bekijk de tutorials.

8. Hoeveel tijd kan de sensor worden gedragen?

De wegwerpsensor is ontworpen om gedurende maximaal 14 dagen op het lichaam bevestigd te blijven en glucosemetingen door te geven. Na 14 dagen verwijdert u de sensor door het zelfklevende kussentje weg te halen.

9. Op welk deel van het lichaam kan de sensor worden gedragen?

De sensor kan worden gedragen op de achterkant van de bovenarm.

10. Zal ik ongemak ondervinden bij het dragen van de sensor?

De sensor heeft een kleine, buigzame punt die 5 mm onder de huid wordt aangebracht. De dikte bedraagt ongeveer 1 mm (de dikte van enkele haren), de meeste personen voelen de sensor dus helemaal niet terwijl ze hem dragen. Een enquête bij de gebruikers heeft uitgewezen dat 100% van de patiënten geen pijn ondervindt bij de controle van hun glucosegehalte door te scannen met de FreeStyle Libre-sensor. Gegevens van Abbott diabetes care.

11. Hoeveel glucosemetingen kan men verkrijgen wanneer men de sensor draagt?

Terwijl u de sensor draagt, kunt u zoveel glucosemetingen verkrijgen als u wilt. Om een glycemisch beeld van 24 uur te verkrijgen, moet u minstens één keer elke 8 uur een scan uitvoeren.

12. Is de nauwkeurigheid van de sensor constant tijdens de periode van 14 dagen dat hij wordt gedragen?

Ja, de nauwkeurigheid van de sensor blijft constant gedurende maximaal 14 dagen.

13. Mag ik baden, douchen, zwemmen of sporten terwijl ik een sensor draag?

Ja. U kunt de sensor dragen bij het baden, douchen, zwemmen of sporten. De sensor is maximaal 30 minuten waterbestendig tot een diepte van 1 meter.

14. Moet ik bijzondere aandacht schenken aan de sensor wanneer ik reis?

Wij raden aan om het veiligheidspersoneel bij de veiligheidscontrole in de luchthaven te verwittigen. De gebruikers kunnen door de röntgenscanner gaan wanneer ze een sensor dragen. Download het medisch certificaat voor uw FreeStyle Libre hier.

15. Wat gebeurt er met de sensor nadat hij 14 dagen werd gedragen?

Nadat hij 14 dagen werd gedragen, stuurt de app of de reader een bericht. De termijn die nog resteert voor het einde van de 14-daagse periode wordt weergegeven op het scherm van de app of de reader wanneer u die inschakelt. Na die periode stopt de sensor met werken en moet hij worden vervangen door een nieuwe sensor.

16. Wat gebeurt er als ik een nieuwe sensor nodig heb vóór die periode van 14 dagen (of wanneer ik hem laat vallen)?

Start een nieuwe sensor. Uw app of reader zal herkennen dat dit een nieuwe sensor is en u vragen of u deze wilt starten.

17. Hoe weet ik dat de sensor correct werkt?

Om te controleren of het systeem werkt, moet u gewoon de reader inschakelen en hem over de sensor bewegen om een glucosemeting te verkrijgen. Indien de sensor om een of andere reden niet werkt, zal een foutbericht verschijnen en wordt de gebruiker gevraagd om de sensor te vervangen. Als u symptomen vertoont die niet kloppen met de meting van het FreeStyle Libre-systeem of als u denkt dat uw glucosewaarde niet correct is, moet u de meting controleren door een vingerpriktest uit te voeren met behulp van een glucosemeter.

18. Wat gebeurt er met de sensor wanneer hij gedragen wordt bij temperaturen die veel hoger of veel lager zijn dan het aanbevolen temperatuurbereik?

Als de sensor stopt met werken omwille van een extreme temperatuur, zal de gebruiker een foutbericht krijgen dat meldt ‘Glucosemeting niet beschikbaar’.

19. Wat gebeurt er als de batterij van de smartphone of de reader leeg is? Verlies ik de glucosemetingen als de batterij van de reader leeg is?

Als de smartphone of de reader ontladen is, moet hij terug opgeladen worden. De glucosemetingen die opgeslagen zijn in de app of de reader zijn echter niet verloren.

20. Wat gebeurt er indien ik de reader gedurende 8 uur niet langs de sensor beweeg?

De oudste glucosemetingen zullen verloren gaan indien de reader niet minstens één keer langs de sensor wordt bewogen gedurende een periode van 8 uur. Bijvoorbeeld, als u de reader voor de scanner beweegt om 13 uur en daarna opnieuw om 22 uur dan verliest u de glucosegegevens tussen 13 uur en 14 uur.

21. Welke talen zijn beschikbaar op de reader?

De talen van de reader zijn eigen aan elk land en verschillen dus van land tot land.

22. Schakelt de reader zich automatisch uit?

Voor de meeste schermen gaat de reader in wachtstand na 45 seconden. Tijdens een test met een teststrookje schakelt het scherm, dat het resultaat toont, zich uit wanneer het teststrookje verwijderd wordt.

23. Heb ik nood aan een afzonderlijke glucosemeter wanneer ik het FreeStyle Libre-systeem gebruik?

Nee. Voor de scan zijn geen teststrips nodig. De kalibratie van het FreeStyle Libre-systeem gebeurt rechtstreeks in de fabriek. Vingerprikken zijn nodig als de glucosemetingen en -alarmen niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen.

24. Moet het FreeStyle Libre-systeem gekalibreerd worden?

Neen, het FreeStyle Libre-systeem wordt gekalibreerd tijdens de fabricage, u moet dit dus niet doen. De sensor wordt geactiveerd door hem te scannen en begint na een uur te werken en automatisch de glucosespiegel op te slaan.

25. Kan het FreeStyle Libre-systeem worden gebruikt bij kinderen?

Ja, het FreeStyle Libre Flash-glucosemonitoringsysteem is aangewezen voor het meten van de glucosespiegel in interstitiële vloeistof bij personen met diabetes mellitus (van 4 jaar of meer). Voor kinderen van 4 to 12 jaar is een volwassene van minimaal 18 jaar oud verantwoordelijk voor het begeleiden, beheren en assisteren bij gebruik van het FreeStyle Libre-systeem en om de resultaten te interpreteren.

26. Hoe moeten de wegwerpelementen worden verwijderd, bijvoorbeeld de sensor en applicator?

Alle gebruikte elementen van het systeem, met inbegrip van de sensor, kunnen worden verwijderd volgens de plaatselijke methoden voor afvalverwijdering.

27. Hoe moet het FreeStyle Libre-systeem worden opgeslagen?

De reader moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen -20 °C en 60 °C. De sensor moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 4 °C en 30 °C. Volg de instructies van de fabrikant voor uw smartphone, zodat uw app werkt.

28. Wat is een trendpijl? Hoe werkt hij? Welke informatie geeft die pijl?

Het Flash-bloedglucosemonitoringsysteem geeft een trendpijl weer voor elke bloedglucosemeting; deze pijl geeft u een indicatie van de richting die uw glucose opgaat en de snelheid waarmee de glucose evolueert. Zo kent u op elk ogenblik niet alleen uw huidige bloedglucosewaarde, maar ook de richting waarin die evolueert. Volgens de oriëntatie van de trendpijl kunt u te weten komen of uw glucosespiegel stijgt, daalt of stabiel blijft en zo de juiste beslissingen nemen.

29. Waarom heeft het systeem een opstarttijd van 1 uur?

Abbott diabetes care wil de veiligheid van zijn producten garanderen voor de gebruiker. Na het inbrengen moeten de sensor en het lichaam in evenwicht komen (of gewoon raken aan elkaar). Ons ondezoek toonde aan dat het niet altijd gemakkelijk is om de glucose in het lichaam nauwkeurig te meten indien dit evenwicht nog niet is ontstaan. Wij laten het systeem dus in evenwicht komen gedurende 1 uur om er zeker van te zijn dat het de juiste glucosespiegel zal geven.

30. Communiceert het FreeStyle Libre 2-systeem met een insulinepomp?

Nee, het FreeStyle Libre 2-systeem communiceert op dit moment niet met een insulinepomp.

31. Waarom moet ik scannen om mijn glucosespiegel te verkrijgen nadat ik een glucosealarm heb ontvangen?

De optionele glucosealarmen van de FreeStyle Libre 2 worden gegeven om een gebruiker te laten weten wanneer zijn of haar glucose het ingestelde niveau voor het lage of hoge glucosealarm heeft overschreden, maar het systeem levert geen glucosewaarde. Om uw glucosespiegel te bevestigen, dient u de FreeStyle Libre 2-sensor te scannen.

32. Mijn auto heeft bluetooth, wordt het scannen van mijn glucosewaarden door de sensor hierdoor onderbroken?

Over het algemeen zouden andere bluetooth-apparaten geen storingen mogen veroorzaken bij het ontvangen van glucosewaarden van de sensor. Als het FreeStyle Libre 2-systeem de connectiviteit verliest en het signaalverliesalarm op AAN is gezet, dan ontvangt u een melding over het signaalverlies.

33. Ontvang ik alarmen als ik in het vliegtuig zit?

Ja, als uw alarminstellingen op AAN staan, dan ontvangt u alarmmeldingen als er een voorval optreedt. Uw alarminstellingen veranderen niet als u in het vliegtuig zit. Mogelijk moet u bluetooth echter weer inschakelen nadat u de vliegtuigmodus op uw telefoon hebt ingeschakeld.

34. Hoeveel alarmen heeft het FreeStyle Libre 2-systeem?

Het FreeStyle Libre 2-systeem heeft drie optionele alarmen:
Alarm lage glucose – u krijgt een alarm wanneer uw glucosespiegel onder een door u ingesteld niveau daalt
Alarm hoge glucose – u krijgt een alarm wanneer uw glucose boven een door u ingesteld niveau stijgt
Alarm signaalverlies – u krijgt een alarm wanneer de door u ingestelde glucosealarmen niet beschikbaar zijn omdat uw sensor de verbinding met de reader of app gedurende 20 minuten is verloren.

35. Door welke technologie worden de glucosealarmen ondersteund?

Optionele glucosealarmen worden verzonden via een bluetooth-verbinding tussen de FreeStyle Libre 2-sensor en reader, of tussen de sensor en de FreeStyle LibreLink-app.

36. Hoe vaak geven de alarmen van het FreeStyle Libre 2-systeem een herinnering als ik niet onmiddellijk reageer en scan?

Als de gebruiker niet reageert op een alarm en de lage of hoge glucosewaarde aanhoudt, dan wordt het alarm van het FreeStyle Libre 2-systeem na vijf minuten herhaald. Als de situatie met de lage of hoge glucose niet meer bestaat, dan klinkt het alarm niet meer.

37. Is het instellen van het doelbereik en het instellen van alarmniveaus hetzelfde?

Nee, het doelglucosebereik is niet hetzelfde als het instellen van een glucosealarm. Het doelglucosebereik is vooraf ingesteld op 70-180 mg/dL (maximaal toegestaan bereik) en wordt weergegeven op de 8-uursgrafiek met historische resultaten, het rapport Tijd binnen doelbereik, het rapport Dagelijkse grafiek en het rapport Dagelijkse trends. Glucosealarmen stellen u op de hoogte wanneer uw glucosespiegel onder of boven een door u ingesteld niveau komt.

38. Worden hoge en lage glucosealarmen vermeld in het logboek?

Nee, de hoge en lage glucosealarmen worden niet vermeld in het logboek. Scangegevens van hoge en lage glucose worden echter wel vermeld in het logboek.

39. Zijn er verschillende geluiden voor alarmen en herinneringen? Kan de gebruiker het verschil horen?

Ja, de geluiden voor alarmen zijn anders dan het geluid voor herinneringen op het FreeStyle Libre 2-systeem. Er zijn drie verschillende geluidsmeldingen voor het alarm lage glucose, het alarm hoge glucose en de melding signaalverlies. De gebruiker kan het verschil tussen deze drie alarmen horen.

40. Kan een gebruiker het alarmgeluid uitschakelen en alleen de trilmodus gebruiken?

Ja, de gebruiker kan het alarmgeluid uitschakelen en de alarmen alleen in de trilmodus gebruiken. In de trilmodus krijgt de gebruiker een alarm voor lage glucose, hoge glucose of signaalverlies door middel van een trilling.

41. Kan ik het alarm lage glucose en het alarm hoge glucose onafhankelijk van elkaar instellen, of worden beide alarmen samen ingesteld?

Ja, u kunt het alarm lage glucose en het alarm hoge glucose apart instellen, en u kunt ook slechts één van deze alarmen tegelijk instellen.

42. Wat is de maximale afstand tussen de sensor en de reader om de alarmen te kunnen ontvangen?

Om alarmen te kunnen ontvangen, moeten deze AAN staan en dient u ervoor te zorgen dat uw smartphone of uw reader altijd in een straal van 6 meter bij u in de buurt is. Het zendbereik is 6 meter zonder obstakels. Als u zich buiten het bereik bevindt, dan ontvangt u mogelijk geen glucosealarmen.

43. Werken de alarmen door een muur heen? Wat is het bereik voor de alarmen?

Afhankelijk van de dikte, diepte en het materiaal van de muur werken de FreeStyle Libre 2-alarmen mogelijk niet door een muur heen. De gebruiksindicaties van het FreeStyle Libre 2-systeem gaan uit van een zendbereik van 6 meter zonder obstakels.

44. Kan ik tegelijkertijd alarmen van de FreeStyle Libre 2-reader en de FreeStyle LibreLink-app ontvangen?

Nee. Alleen het apparaat dat de FreeStyle Libre 2-sensor start ontvangt alarmen.

45. Moet ik de sensor nog steeds scannen om een glucosewaarde te krijgen, of geeft de bluetooth-verbinding de waarde weer zonder scannen?

Om uw glucosespiegel te bevestigen, dient u de FreeStyle Libre 2-sensor te scannen.

46. Kan ik een alarm verwijderen als de reader aan het opladen is?

Ja, u kunt een alarm verwijderen terwijl de reader wordt opgeladen in een stopcontact via USB.

47. Hoeveel herinneringen kan ik instellen?

U kunt 12 herinneringen instellen.

48. Hoe weet ik of mijn reader de connectiviteit is verloren?

Na 5 minuten verbroken verbinding verschijnt er een schuine streep door het statuspictogram signaalverlies op de FreeStyle Libre 2-reader. Dit pictogram geeft aan dat de sensor niet communiceert met de reader. Als het signaalverliesalarm op AAN staat, dan gaat dit af na 20 minuten verbroken connectiviteit, samen met geluid en/of trilling op basis van de instellingen van de reader.

49. Ik heb al een FreeStyle Libre-reader. Moet ik een FreeStyle Libre 2-reader aanschaffen om de optionele glucosealarmen te krijgen?

De FreeStyle Libre-reader geeft geen alarmen. U moet de FreeStyle Libre 2 aanschaffen of u kunt de mobiele FreeStyle LibreLink-app downloaden en de nieuwste versie gebruiken met sensoren van FreeStyle Libre 2. U kunt dan profiteren van optionele glucosealarmen.

50. Als ik een bad neem en de FreeStyle Libre 2-sensor onder water is, maar mijn reader wel binnen de goedgekeurde afstand ligt, krijg ik dan toch glucosealarmen?

De FreeStyle Libre 2-sensor mag niet dieper dan 1 meter en langer dan 30 minuten worden ondergedompeld in water. Als uw smartphone of de reader binnen een afstand van 6 meter ligt en de glucosealarmen ingeschakeld zijn, dan zou de alarmfunctie gewoon moeten blijven werken.

51. Kan het geluidsvolume van de alarmen worden veranderd, of is dit vast ingesteld?

Bij de instelling AAN kan het geluid van de FreeStyle Libre 2 worden ingesteld op hoog of laag volume. Deze volume-instellingen gelden voor het alarmgeluid, het scangeluid, foutgeluiden en herinneringsgeluiden.

52. Ik heb zojuist een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor geplaatst nadat mijn vorige sensor na 14 dagen verlopen is. Heeft de FreeStyle Libre 2-app/-reader mijn alarminstellingen opgeslagen?

Ja, de alarminstellingen worden opgeslagen op de FreeStyle Libre 2-app/-reader. Door te beginnen met een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor worden de alarminstellingen van de FreeStyle Libre 2-app/-reader niet veranderd.

53. Wat moet ik doen na ontvangst van een alarm “signaalverlies”?

Als u een signaalverliesalarm ontvangt, zorg dan dat uw smartphone of de reader zich binnen 6 meter van de sensor bevindt. Probeer de sensor te scannen om een glucosewaarde te krijgen. Als het signaalverliesalarm nogmaals afgaat na het scannen van uw sensor, neem dan contact op met de Klantenservice.

54. Hoe herstel ik de verbinding met mijn app/smartphone of mijn reader na een alarm voor signaalverlies?

Wacht ongeveer 2 – 4 minuten nadat u weer binnen het bereik bent (binnen 6 meter, zonder obstakels), en scan de sensor opnieuw.

55. Hoelang speelt de FreeStyle Libre 2 het alarm voor signaalverlies af?

Het signaalverliesalarm van de FreeStyle Libre 2 gaat ongeveer 1 minuut af. Als de FreeStyle Libre 2-app/-reader verder dan 6 meter van de sensor blijft, dan gaat het signaalverliesalarm na 5 minuten nogmaals af. Het signaalverliesalarm wordt met intervallen van 5 minuten geactualiseerd, gedurende 25 minuten na de eerste keer dat het verschijnt, voordat het automatisch wordt verwijderd. Het signaalverliesalarm wordt elke 5 minuten herhaald, gedurende in totaal 30 minuten, tenzij het wordt verwijderd.

56. Als ik een hypovoorval krijg als ik buiten het bereik van het signaal ben, gaat het glucosealarm dan af zodra ik weer verbinding heb?

Als u nog steeds een lage glucosewaarde heeft, dan zou het alarm afgaan. Als de situatie opgelost is voordat de verbinding weer tot stand wordt gebracht, dan verschijnt het alarm voor lage glucose niet.

57. Wordt het signaalverliesalarm geregistreerd als voorval in het logboek?

Signaalverliesgebeurtenissen worden niet geregistreerd in het logboek.

58. Trilt de reader of de smartphone op een andere manier bij alarmen voor hoge en lage glucose en signaalverlies?

Nee.

59. Moet bluetooth worden ingeschakeld om mijn FreeStyle LibreLink-app te kunnen gebruiken met mijn FreeStyle Libre 2-sensor?

Een bluetooth-verbinding is vereist om uw FreeStyle Libre 2-sensor te starten en alarmen te ontvangen via de app. U heeft geen bluetooth nodig om uw sensor te scannen. Bluetooth kan zo vaak als u wilt worden in- en uitgeschakeld tijdens de draagduur van uw sensor. Als u besluit om bluetooth in te schakelen nadat deze is uitgeschakeld, zorg dan dat uw sensor in de buurt is van uw telefoon, zodat uw telefoon en sensor na een paar minuten automatisch gekoppeld worden.

60. Welke versie van de FreeStyle LibreLink-app heb ik nodig om alarmen te ontvangen?

De minimale appversie die alarmen ondersteunt is FreeStyle LibreLink versie 2.3.

61. Als mijn telefoon in de modus “Niet storen” staat of als mijn volume op stil staat, hoor ik dan nog steeds alarmen?

Nee, dan hoort u geen alarmen. Als u alarmen wilt horen, schakel de modus “Niet storen” dan uit en zorg dat uw volume op een niveau is ingesteld dat u kunt horen. Als u luidsprekers of een koptelefoon heeft aangesloten op uw telefoon, zorg dan dat u binnen gehoorsafstand bent om alarmen te horen.

62. Kan ik nog steeds alarmen ontvangen als de Meldingen van mijn telefoon uitgeschakeld zijn?

U ontvangt geen alarmen als de Meldingen van uw telefoon zijn uitgeschakeld.

63. Mijn telefoon verliest soms de bluetooth-verbinding. Hoe weet ik of mijn telefoon geen alarmen ontvangt?

Als de Meldingen van uw telefoon ingeschakeld zijn, dan krijgt een push-melding om u te waarschuwen wanneer alarmen niet beschikbaar zijn. Als de Meldingen op uw telefoon niet ingeschakeld zijn, dan kunt u nog steeds detecteren dat u geen alarmen ontvangt door te controleren of u een rode stip ziet boven de pictogrammen van het hoofdmenu en het menu Alarmen.

64. Krijg ik een indicatie als er een probleem is met mijn sensor en ik geen alarmen ontvang?

Als de Meldingen van uw telefoon ingeschakeld zijn, dan krijgt u een push-melding om u te waarschuwen dat de alarmen niet beschikbaar zijn. Als de Meldingen op uw telefoon niet ingeschakeld zijn, dan kunt u nog steeds detecteren of u geen alarmen ontvangt door te controleren of u een rode stip ziet boven de pictogrammen van het hoofdmenu en het menu Alarmen.

65. Wat is het verschil tussen "Signaalverlies" en "Alarmen niet beschikbaar?"

Zowel het signaalverliesalarm als ‘Alarmen niet beschikbaar’ waarschuwen de gebruiker voor het feit dat hij of zij geen glucosealarmen ontvangt. Het signaalverliesalarm is echter een optioneel alarm en het pictogram ‘Alarmen niet beschikbaar’ is een visuele melding.

66. Als mijn account verbonden is met een LibreLinkUp-account van iemand anders, krijgt deze persoon dan ook alarmen als ik ze krijg?

De meldingstypes die beschikbaar zijn in LibreLinkUp zijn afhankelijk van de sensor die uw connectie gebruikt. U hoeft de app niet te openen of uit te voeren op de achtergrond om meldingen te ontvangen.

Als uw connectie een FreeStyle Libre 2-sensor gebruikt, zijn de meldingstypes als volgt:
– Glucosemeting – wanneer uw connectie zijn sensor scant
– Gedeelde glucosealarmen – ontvang dezelfde glucosealarmen die uw connectie ontvangt in hun FreeStyle Libre-app
– Afgebroken glucosealarm – wanneer uw connectie zijn glucosealarm in zijn FreeStyle Libre-app bevestigt
– Nieuwe sensor gestart – wanneer uw connectie een nieuwe sensor start

67. Kan ik de gegevens van het FreeStyle Libre 2-systeem delen met mijn zorgverlener?

U wordt aangemoedigd om uw gegevens te delen met uw zorgverlener, zodat hij of zij beter met u kan samenwerken om uw dagelijkse routine te beheren. Via LibreView kunt u uw gegevens automatisch delen met uw zorgverlener door uw LibreView-account te koppelen aan de praktijk van uw zorgverlener. U kunt ook een e-mail sturen aan uzelf of een pdf afdrukken van uw rapporten om deze te delen met uw zorgteam.

68. Als ik mijn telefoon verlies na het starten van een nieuwe FreeStyle Libre 2-sensor en ik een nieuwe telefoon krijg, moet ik dan een nieuwe sensor starten om alarmen te ontvangen en gegevens op te slaan op mijn LibreView-account?

Uw instellingen en gegevens zijn gekoppeld aan uw LibreView-account en niet aan uw telefoon. Dit betekent dat u alarmen kunt blijven ontvangen en gegevens kunt opslaan op uw LibreView-account vanaf elke telefoon die ingelogd is op uw LibreView-account. Als u een telefoon gebruikt die ingelogd is op het LibreView-account van iemand anders, dan kunt u scannen voor glucosewaarden, maar u krijgt geen alarmen en uw gegevens worden niet opgeslagen op uw LibreView-account.

69. Is de Bluetooth-verbinding van het FreeStyle Libre 2-systeem veilig?

Het FreeStyle Libre 2-systeem gebruikt een geverifieerde aanmeldingsprocedure en versleuteling om te voorkomen dat ongeautoriseerde apparaten worden gekoppeld aan uw sensor en toegang krijgen tot gegevens via een Bluetooth-verbinding.

70. Waarom stopt Abbott geen alcoholdoekjes meer in de sensorkits met producten uit de FreeStyle Libre?

De alcoholdoekjes die in onze sensorkits zitten, werden kant-en-klaar gekocht van een ander bedrijf. De toevoeging van een product van derden aan onze kits tijdens het verpakkingsproces bracht enkele operationele uitdagingen met zich mee die volgens ons een impact kunnen hebben op onze levering van de sensorkits.
Dat betekent dat de conformiteit van het doekje de verantwoordelijkheid is van dat bedrijf, inclusief het aanbrengen van de CE-markering* en de etiketinhoud van het alcoholdoekje. Elke wijziging aan het doekje of de etikettering zorgt voor wijzigingen aan onze sensorkits.
Onze topprioriteit is om ervoor te zorgen dat we u de sensoren leveren die u nodig hebt. Om deze reden, en om de potentiële impact op onze voorraad te verminderen, heeft Abbott de commerciële beslissing genomen om de alcoholdoekjes uit onze sensorkits te verwijderen vanaf januari 2021.
*De CE-markering (Conformité Européenne) is een merkteken dat de conformiteit aangeeft met de geldende richtlijnen en verordeningen voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht.

71. Zijn de instructies voor het aanbrengen van de sensor veranderd, omdat de alcoholdoekjes verwijderd zijn?

Nee. De instructies voor het aanbrengen van de sensor blijven dezelfde—was de zone met een gewone zeep (niet-hydraterend en geurvrij) en droog ze af, reinig met een alcoholdoekje en laat de huid volledig drogen voordat u de sensor aanbrengt. Raadpleeg de bijsluiter van de sensor voor stapsgewijze instructies.

72. Er zitten geen alcoholdoekjes in de sensorkits. Kunt u mij er enkele toesturen?

Helaas kunnen wij u geen alcoholdoekjes toesturen. Alcoholdoekjes kunnen worden gekocht bij apotheken en in andere winkels waar ze verkrijgbaar zijn.

73. Zal de sensor vaker loskomen als ik geen alcoholdoekje gebruik?

We raden aan om de plaats te wassen met een gewone zeep (geurvrij en niet-hydraterend) als eerste stap die helpt bij de hechting van de sensor. Reinig daarna met een alcoholdoekje en laat de plaats drogen voordat de sensor wordt aangebracht. Raadpleeg de bijsluiter van de sensor voor stapsgewijze instructies.

74. Kan ik isopropylalcohol 70% op een watje gebruiken in plaats van een alcoholdoekje?

Ja.

75. Wat is een CE-markering?

De CE-markering (Conformité Européenne) is een merkteken dat de conformiteit aangeeft met de geldende richtlijnen en verordeningen voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht.

Wenst u FreeStyle Libre aan te bevelen
aan uw familie of vrienden?

Share Facebook Share Twitter Share email
Share

We doen ook het volgende

Alle producten

arrow

FreeStyle Lite elektroden

arrow

LibreView

arrow

FreeStyle Freedom Lite

arrow

Zorgtraject Diabetes (ZTD)

arrow

Word lid van de FreeStyle Libre-community op Facebook

Word nu lid