myFreeStyle BE Bestel nu   Logo Abbott
Ontvangst / Bloedsuiker meten – Onze producten / Zorgtraject Diabetes (ZTD)

Zorgtraject Diabetes (ZTD)

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw diabeteseducator. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen.

De huisarts schrijft het zelfcontrolemateriaal en de consultaties bij de diëtist en/of de podoloog voor (het aantal consultaties, de soort sessie en discipline moeten bepaald worden).

De diabeteseducator geeft een attest voor het zelfcontrolemateriaal.
De apotheker levert de medicatie en het zelfcontrolemateriaal en geeft de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit materiaal. Het voorschrift van de arts en het attest van de diabeteseducator zijn verplicht voor de levering van het materiaal.

Het zorgtrajectcontract heeft geen geldigheidsperiode. Deze samenvatting informatie is afkomstig van de Conventie betreffende het zelfmanagement van patiënten met diabetes mellitus (en de bijbehorende amendementen) en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de verzekeringswet over verplichte zorgverzekeringen en -uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende zorgtrajecten. Raadpleeg voor meer gedetaillerde informatie altijd de officiële teksten die beschikbaar zijn op https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/endocriene-metabole/Paginas/diabetes-tegemoetkoming-kosten-begeleiding-volwassenen-gespecialiseerd-centrum.aspx et www.zorgtraject.be/nl

Voor wie?

Een zorgtraject is voorzien voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2 tijdens bepaalde fasen van deze ziekte. De patiënt moet ofwel met 1 of 2 dagelijkse antidiabeticum behandeld worden, of al met een behandeling met incretinomimetica gestart zijn en behandeld worden, of behandeld worden met orale antidiabeticum waarvoor een insulinebehandeling wordt overwogen (in het laatste geval, worden enkel de consultaties met zorgverleners vergoed - niet het zelfcontrolemateriaal). Patiënten met diabetes type 1, patiënten die zwanger zijn of zwanger willen worden of patiënten die meer dan 2 insuline-injecties per dag nodig hebben, komen niet in aanmerking voor een zorgtrajectcontract. Deze patiënten moeten worden gevolgd in het ziekenhuis door een diabetesconventie. Deze samenvatting informatie is afkomstig van de Conventie betreffende het zelfmanagement van patiënten met diabetes mellitus (en de bijbehorende amendementen) en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de verzekeringswet over verplichte zorgverzekeringen en -uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende zorgtrajecten. Raadpleeg voor meer gedetaillerde informatie altijd de officiële teksten die beschikbaar zijn op https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/endocriene-metabole/Paginas/diabetes-tegemoetkoming-kosten-begeleiding-volwassenen-gespecialiseerd-centrum.aspx et www.zorgtraject.be/nl

Quelles sont les obligations du patient

Wat zijn de verplichtingen van de patiënt?

De patiënt moet een Global Medical Dossier (GMD) openen bij zijn arts (of zorgsintellingen). Hij moet ook tweemaal per jaar zijn arts raadplegen en zijn diabeteseducator één keer per jaar. Deze samenvatting informatie is afkomstig van de Conventie betreffende het zelfmanagement van patiënten met diabetes mellitus (en de bijbehorende amendementen) en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de verzekeringswet over verplichte zorgverzekeringen en -uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende zorgtrajecten. Raadpleeg voor meer gedetaillerde informatie altijd de officiële teksten die beschikbaar zijn op https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/endocriene-metabole/Paginas/diabetes-tegemoetkoming-kosten-begeleiding-volwassenen-gespecialiseerd-centrum.aspx et www.zorgtraject.be/nl

Onze oplossing

Startkit – Zorgtraject

Bevat de drie producten die nodig zijn om diabetes onmiddellijk te gaan aanpakken, en dit gedurende 6 maanden.

Een doos met drie producten:

  • Een bloedglucosemeter FreeStyle Freedom Lite
  • 150 FreeStyle Lite-strips
  • 100 Abbott-lancetten

Maintenance Kit – Zorgtraject

Bevat de nodige elektroden en lancetten om uw diabetes gedurende een periode van 6 maanden te behandelen.

Een doos met twee producten:

  • 150 FreeStyle Lite-strips
  • 100 Abbott-lancetten

Deze kits worden vermeld in de officiële lijst van het zorgtraject. Deze samenvatting informatie is afkomstig van de Conventie betreffende het zelfmanagement van patiënten met diabetes mellitus (en de bijbehorende amendementen) en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de verzekeringswet over verplichte zorgverzekeringen en -uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende zorgtrajecten. Raadpleeg voor meer gedetaillerde informatie altijd de officiële teksten die beschikbaar zijn op https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/endocriene-metabole/Paginas/diabetes-tegemoetkoming-kosten-begeleiding-volwassenen-gespecialiseerd-centrum.aspx et www.zorgtraject.be/nl

Wenst u FreeStyle Libre aan te bevelen
aan uw familie of vrienden?

Share Facebook Share Twitter Share email
Share

We doen ook het volgende

Alle producten

arrow

FreeStyle LibreLink

arrow

Prikapparaat en lancetten

arrow

Zorgtraject Diabetes (ZTD)

arrow

FreeStyle Lite elektroden

arrow

Word lid van de FreeStyle Libre-community op Facebook

Word nu lid